IKLAN TERKINI.....PASTINYA BEST

Duit FREE hari-hari...

Thursday, May 6, 2010

MODUL DALAM MYSTAR-A

MyNOTA
MyNota ialah elemen koleksi nota-nota ringkas dan padat mengikut sukatan Kementerian Pendidikan melalui 2 kaedah iaitu secara teks dan multimedia. Ia juga disediakan untuk rujukan utama pelajar bagi menjawab soalan.

MyKAMUS
MyKamus bertujuan membantu pelajar membaiki Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia serta meningkatkan lagi kefahaman dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. MyKamus disediakan untuk rujukan semua subjek.

MyTOPIK
MyTopik adalah elemen yang membolehkan pelajar membuat latihan mengikut topik-topik yang dipelajari. Ia dapat menilai tahap pemahaman pelajar terhadap sesuatu topik, melalui cara mengulangkaji.

MyLATIHTUBI
MyLatihTubi telah direkabentuk untuk membolehkan pelajar-pelajar membuat latihan pendek sebanyak yang mungkin dan membekalkan pembelajaran output secara terus menerus untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka di dalam subjek yang diajar di sekolah.

MyPEPERIKSAAN
MyPeperiksaan adalah elemen yang direkabentuk seperti peperiksaan sebenar sebagai persediaan pelajar. Ia membantu pelajar untuk membiasakan diri untuk menghadapi peperiksaan sebenar mengikut silibus.

MyARKIBSOALAN
MyArkib soalan ialah soalan-soalan peperiksaan sebenar tahun-tahun lepas. Bagi pelajar-pelajar yang ingin mengambil peperiksaan seperti UPSR, PMR dan SPM tidak perlu mencari contoh-contoh soalan tahun lepas di luar kerana Mystar telah menyediakan bahan-bahan tersebut.

MyCEMERLANG
Pelajar yang terbaik akan disenaraikan dalam MyCemerlang. Ini secara langsung memberi peluang kepada ibubapa supaya mereka sentiasa mengetahui prestasi anak-anak mereka. Nama pelajar yang cemerlang akan dipaparkan di dalam portal MYSTAR-A dan boleh dilihat oleh semua pengguna melalui pemantauan yang efektif.

MyKADLAPORAN
MyKad Laporan merupakan elemen yang sangat penting kepada ibubapa yang ingin memantau tahap anak-anak mereka. Elemen ini memaparkan keseluruhan keputusan peperiksaan pelajar yang boleh disemak secara online.

MyKERTAS II
MyKertas II mengandungi soalan-soalan subjektif.Soalan-soalan lebih kepada mengisi di tempat-tempat kosong.Mykertas2 adalah yang pertama di Malaysia yang boleh pernandaan terus.Elemen di dalam Mykertas2 ialah MyTopik, MyLatih Tubi, MyPeperiksaan dan MyArkib Soalan seperti di dalam atas.

Sebarang pertanyaan boleh diajukan terus pada saya melulaui ruangan chat @ emel.

No comments:

Post a Comment